รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ภาคการศึกษาที่1/2564 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป

รายชื่อสอบประมวลภาคก […]

Read More Text

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ภาคการศึกษาที่1/2564 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

รายชื่อสอบประมวลภาคป […]

Read More Text

กำหนดการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ภาคการศึกษาที่ 1/2564

กำหนดสอบประมวลความรู […]

Read More Text

ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา นักศึกษาภาคพิเศษโครงการ กศ.บป ภาคการศึกษา 3/2563

ผลสอบคะแนน3-63กศบป

Read More Text

ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษา 3/2563

ผลสอบคะแนน3-63ปกติ

Read More Text

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ก่อนสำเร็จการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2563 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษโครงการ กศ.บป

2.1 ประกาศรายชื่อ กศ […]

Read More Text

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ก่อนสำเร็จการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2563 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

3.2 ประกาศรายชื่อ ภา […]

Read More Text

กำหนดการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)ก่อนสำเร็จการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2563 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษโครงการ กศ.บป

กำหนดสอบประมวลความรู […]

Read More Text

กำหนดการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)ก่อนสำเร็จการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2563 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

กำหนดสอบประมวลความรู […]

Read More Text