ติดต่อสอบถาม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
.

034-534059 ต่อ 206
acit@kru.ac.th

HOT-NEWS

รูป
ที่อยู่:
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
70 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190
โทรศัพท์:
034-534059 ต่อ 206