กำหนดสอบประมวลความรู้ ก่อนสำเร็จการศึกษานศ.ระดับป.ตรี 2/2562 สำหรับนศ.ภาคปกติ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
.

034-534059 ต่อ 206
acit@kru.ac.th

HOT-NEWS